วิธีการชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน

ท่านสามารถสั่งชื้อ และโอนเงินมาได้ที่เลขบัญชี

ชื่อบัญชี ชนาพร บุญลิปตานนท์

ธนาคาร ไทยพานิชย์ เลขที่บัญชี 8162211773

ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 0093288157

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 4970324301

ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 6130319681

0926595879